Petrolis Principat

+376 349 694

Gasoil a Domicili

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

Aspirem a ser considerats pels clients, els proveïdors, el personal de Petrolis Principat S.A.U. i la societat com a una companyia responsable que incorpora criteris de qualitat, ambientals i prevenció a les seves activitats, productes i decisions.

Complir amb la legislació i altres requisits en l’àmbit local i nacional, en aquells àmbits on no existeixi legislació ambiental, es podrà prendre com a referència l’europea.

Protegir la salut del nostre personal mitjançant la prevenció, protecció i avaluació de riscos de les nostres activitats i infraestructures.

Millorar de forma continuada l’eficàcia dels nostres processos i desenvolupament ambiental, per oferir les millors i més innovadores solucions als nostres clients, i enfocar els nostres esforços cap a l’assoliment d’objectius i reducció dels impactes ambientals, mantenint una actitud de prevenció de la contaminació, protecció del medi ambient i ús sostenible de recursos.

Assegurar a través de la formació continuada del personal de Petrolis Principat S.A.U., la comprensió i desenvolupament dels requisits i objectius del sistema de gestió.

Els fets i les dades seran la base de la gestió i presa de decisions.

Reduir el impacte de nous productes o serveis, realitzant una avaluació prèvia dels aspectes ambientals.

Treballar amb els nostres proveïdors i subcontractistes en la millora de la qualitat dels seus productes i serveis així com les seves actuacions ambientals.

Mantenir una col·laboració i diàleg obert amb els clients, els proveïdors, el personal i la societat.

L’execució d’aquesta política constitueix un dels objectius de la Direcció, és revisarà i comunicarà a tot el personal per tal de que l’incorporin a les seves activitats laborals.

El sistema integrat de gestió de Petrolis Principat S.A.U. està basat en els requeriments de les normes UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015.

 

Direcció
Andorra La Vella, Agost del 2020