Petrolis Principat

+376 349 694

Gasoil a Domicili

BASES DE LA PROMOCIÓ DE PETROLIS PRINCIPAT “UN ESTIU DE LUXE”

1. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ.
Petrolis Principat, SAU ofereix als clients en les estacions de servei abanderades amb SHELL, Cierco I, Cierco II, Cierco III, Cierco IV, ubicades respectivament a Av. d’ Enclar 40 a Santa Coloma, Ctra. General 1 La Riberola a Sant Julià de Lòria, Av. de la Bartra s/n d’Encamp, i Ctra. General 2 de
Ransol al Tarter, la promoció gratuïta «UN ESTIU DE LUXE”

2.DURADA DE LA PROMOCIÓ
Aquesta promoció és valida del 11 d’abril al 24 de maig de 2024(ambdós inclosos).

3. COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ
La promoció es comunicarà en les mateixes estacions de servei mitjançant pòsters publicitaris a les mateixes estacions de servei i per xarxes socials.

4. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.1.- En pagar el carburant, tots els clients de les estacions de servei Cierco I, Cierco II, Cierco III i Cierco IV, que hagin consumit 25 litres o més de carburant, participaran en el sorteig “UN ESTIU DE LUXE”.

2.- A l’hora de pagar el carburant, els empleats li entregaran una butlleta al client. Aquest l’haurà d’omplir amb les seves dades personals i introduir-la en la urna que hi haurà dipositada a l’estació de servei.

3.-El dia 24 de maig de 2024, es procedirà a ajuntar totes les butlletes recollides a les quatre estacions de servei en una sola urna, a la estació Cierco II. Es demanarà a un client escollit aleatòriament que tregui quatre butlletes de la urna. Per ordre d’extracció, es nomenarà la primera com a guanyadora del sorteig i les altres tres seran les suplents.

4.- La comunicació de l’adjudicació del premi serà per correu electrònic. El client tindrà tres dies des de la data d’enviament del correu per acceptar el premi. Una vegada transcorreguts els tres dies de marge, s’adjudicarà el premi al propietari de primera butlleta suplent. Repetint-se aquesta operació fins a esgotar els suplents. En el cas de que cap propietari de les butlletes accepti el premi o no sigui possible contactar amb ells en el termini establert, es declararà el sorteig nul.

5. REGAL.
El premi són dos nits amb esmorzar per a dues persones a Talaia Plaza Ecoresort a Sa Riera (Begur), segons disponibilitat. Per bescanviar el regal cal contactar directament amb Talaia Plaza Ecoresort mitjançant la pàgina web : www.talaiaplazaecoresort.com/ o al telèfon: +34 972 62 30 23.

6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.
Podran participar en aquesta promoció les persones majors d’edat, però no podrà participar el personal de les estacions de servei Cierco I,II,III,IV, ni els seus familiars.

Els participants en la promoció hauran de consumir 25 litres o més de carburant a les estacions de servei descrites en la base 1 ”Objecte de la promoció” d’aquest document.

Petrolis Principat, SAU es reserva el dret d’exclusió per aquells participants que facin de la promoció un ús fraudulent o no vulguin facilitar o falsifiquin les seves dades personals. La protecció de les dades personals de tots els participants es regirà de conformitat amb la Llei de Protecció de dades d’Andorra. L’entrega de les dades per part del participants, es obligatòria, per tant, la negativa a subministrar les mateixes, implica l’impossibilitat de participar en la present promoció. El guanyador és l’únic responsable de la seva capacitat legal per a gaudir del premi.

Petrolis Principat, SAU, empreses associades, col·laboradores i el seu personal depenent, queden eximits de tota responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que pogués patir o provocar el concursant a l’utilitzar el premi objecte d’aquesta promoció.
9. ALTRES CONSIDERACIONS.
El premi en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. El premi no es pot bescanviar per diners.

L´organització i gestió del sorteig, així com de les reclamacions i incidències que puguin sorgir durant el període del sorteig o relacionades amb aquest, seran gestionades per Petrolis Principat, SAU.

Petrolis Principat, SAU es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació abans del termini fixat, sempre que hi hagi una causa, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions del concurs o, si fos el cas, l’anul·lació definitiva.

La condició de guanyador suposa i dona facultat a l’empresa per tal que el seu nom i imatge pugui ser publicada per part de Petrolis Principat SAU en qualsevol mitjà de comunicació.

Participar en aquesta promoció, suposa l’acceptació de les presents bases, que es podran consultar a les estacions de servei esmentades.

Per a qualsevol qüestió jurídica que es pugui plantejar a l’hora d’interpretar o aplicar aquestes bases, Petrolis Principat, SAU així com els participants d’aquesta promoció, es sotmeten a les Lleis d’Andorra.