Petrolis Principat

+376 349 694

Gasoil a Domicili

SES DE LA PROMOCIÓ DE PETROLIS PRINCIPAT “GUANYA UN TELEVISOR”

 

1. OBJECTE DE LA PROMOCIÓ.

 Petrolis Principat,  SAU ofereix als clients en les estacions de servei abanderades amb SHELL, Cierco I,  Cierco II, Cierco III, Cierco IV, ubicades respectivament a  Av. d’ Enclar 
40 a  Santa Coloma,  Ctra. General 1 La Riberola  a Sant Julià de Lòria,  Av. de la Bartra s/n d’Encamp, i  Ctra. General 2 de Ransol al Tarter, la promoció  gratuïta «GUANYA UN TELEVISOR”

 2.DURADA DE LA PROMOCIÓ

 Aquesta promoció és valida de l’1 al 31de març de 2023 (ambdós inclosos).

 3. COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ

 La promoció es  comunicarà en les mateixes estacions de servei mitjançant pòsters publicitaris a les mateixes estacions de servei i per xarxes socials.

 4. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.

 1.- En pagar el carburant, tots els clients de les estacions de servei  Cierco I, Cierco II, Cierco III i Cierco IV, que hagin consumit 25 litres o més de carburant, participaran en el sorteig “GUANYA UN TELEVISOR”.

 2.- A l’hora de pagar el carburant, els empleats li entregaran una butlleta al client. Aquest l’haurà d’omplir amb les seves dades personals i introduir-la en la urna que hi haurà dipositada a l’estació de servei.

 3.-El dia 3 d’abril de 2023, es
procedirà a ajuntar totes les butlletes recollides a les quatre estacions de
servei en una sola urna, a la estació  Cierco II. Es demanarà a un client escollit aleatòriament que tregui cinc butlletes de la urna. Per ordre d’extracció, es nomenarà la primera  i la segona com a guanyadora del sorteig i les altres tres seran les suplents.

 4.- La comunicació de l’adjudicació del
premi serà per correu electrònic. El client tindrà tres dies des de la data d’enviament del correu per acceptar el premi. Una vegada transcorreguts els tres dies de marge, s’adjudicarà el premi al propietari de primera butlleta suplent. Repetint-se aquesta operació fins a esgotar els suplents. En el cas de que cap propietari de les butlletes accepti el premi o no sigui possible contactar amb ells en el termini establert, es declararà el sorteig nul.

5. REGALS.

 Els premis són dos televisors Marca AIRIS Led 40”. Valor de la TV: 369.90€ un per cadascun dels guanyador.

 6. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.

 Podran participar en aquesta promoció
les persones majors d’edat, però no podrà participar  el personal de les estacions de servei Cierco I,II,III,IV, ni els seus familiars.

 Els participants en la promoció hauran de consumir 25 litres o més de carburant a les estacions de servei descrites en la base 1 ”Objecte de la promoció” d’aquest document.

 Petrolis Principat,  SAU es reserva el dret d’exclusió per aquells
participants que facin de la promoció un ús fraudulent o no vulguin facilitar o
falsifiquin les seves dades personals. La protecció de les dades personals de
tots els participants es regirà de conformitat amb la Llei de Protecció de
dades d’Andorra. L’entrega de les dades per part del participants, es obligatòria, per tant, la negativa a subministrar les mateixes, implica l’impossibilitat de  participar en la present promoció.

 El guanyador és l’únic responsable de la seva capacitat legal per a gaudir del premi.

 Petrolis Principat, SAU,  empreses associades, col·laboradores i el seu personal depenent, queden eximits de tota responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que pogués patir o provocar el concursant  a l’utilitzar el premi objecte d’aquesta
promoció.

 7.  ALTRES  CONSIDERACIONS.

 El premi  en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. El premi no es pot bescanviar per diners.

 L´organització i gestió del sorteig, així com de les reclamacions i incidències que puguin sorgir durant el període del sorteig o relacionades amb aquest, seran gestionades per Petrolis Principat, SAU.

Petrolis Principat, SAU es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions de la present promoció, inclosa la seva possible anul·lació abans del termini fixat, sempre que hi hagi una causa, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions del concurs o, si fos el cas, l’anul·lació definitiva.

 La condició de guanyador suposa i dona facultat a l’empresa per tal que el seu nom i imatge pugui ser publicada per part de Petrolis Principat SAU en qualsevol mitjà de comunicació.

 Participar en aquesta promoció, suposa l’acceptació de les presents bases, que es podran consultar a les estacions de servei esmentades.

 Per a qualsevol qüestió jurídica que es pugui plantejar a l’hora d’interpretar o aplicar  aquestes bases, Petrolis Principat, SAU així com els participants d’aquesta promoció, es sotmeten a les Lleis d’Andorra.

 8.  PROTECCIÓ DE DADES

 De conformitat amb el que disposa la LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades de personals i el Decret 391/2022, del 28 de Setembre; així com, el RGPD (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, Petrolis Principat, SAU; informa als usuaris que, les dades que faciliten a través de la butlleta de participació, seran incorporats a un Fitxer titularitat de Petrolis Principat, SAU, la finalitat del qual és la
gestió de les relacions amb els clients i clients potencials; delimitació de les seves preferències i necessitats, la remissió d’ informació corporativa, comercial, publicitària i promocional. Les seves dades es conservaran sota base del seu consentiment.

 Així mateix les seves dades, si s’escau, podran ser tractades en el marc de l’ elaboració d’ estudis de mercat propis, avaluació nivell d’ acceptació de productes i estudis de necessitats de la població objectiva, així com altres anàlogues, derivades de la relació que disposa amb Petrolis Principat, SAU amb l’ usuari.  Aquestes no seran cedides a tercers.

 

L’informem que, conforme a la legislació vigent, l’usuari podrà exercitar, entre d’altres, els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició; així com retirar el consentiment prestat, mitjançant escrit a PETROLIS PRINCIPAT, S.A.U. (Delegat de Protecció de Dades) Ctra. de la Comella, 11, AD500 ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) o si disposa de correu electrònic a l’adreça: proteccio.dades@grupcierco.com. En qualsevol moment i de manera gratuïta.

 Amb la inscripció al sorteig, mitjançant la complementació de la seva butlleta participativa, ens dona el seu consentiment pel tractament de dades; tal com exposat anteriorment.

 Andorra la Vella, 14 de febrer de 2023